Välj en sida

Den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet efter den grundläggande utbildningen pågår 20.2.2024 – 19.3.2024. Fyll i ansökningsblanketten på Studieinfo.fi.

Hurudan är din utbildningsstig?

Den gemensamma ansökan är avsedd för de unga som avslutar den grundläggande utbildningen och de sökande som redan avslutat den och som ännu saknar yrkesexamen, prestation i gymnasiets lärokurs eller högskoleexamen.

Det finns flera utbildningsmöjligheter, och på samma ansökningsblankett kan du söka dig till

  • gymnasiet
  • utbildning för yrkesinriktad grundexamen
  • utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
  • Folkhögskoleåret för läropliktiga
  • yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd
  • Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

Du får alltid hjälp

Mer information om ansökan får du av grundskolans elevhandledare, Navigatorn Kyrkslätt eller Kyrkslätts kommuns läropliktskoordinator.

Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras tidigast 13.6.2024 och du ska ta emot studieplatsen senast 27.6.2024.

Blev du utan studieplats? Genom kontinuerlig ansökan kan du söka till utbildning flexibelt året om. Mer information om detta får du av din studiehandledare, Navigatorn Kyrkslätt, Kyrkslätts kommuns läropliktskoordinator eller direkt av läroanstalterna.

Enligt skolpliktslagen (10 §) har varje ungdom som avslutar sin grundutbildning och är utan studieplats en skyldighet att söka genom gemensam ansökan.

Ansökan: Studieinfo.fi
Information om den utvidgade läroplikten
Navigatorn Kyrkslätt