Välj en sida

Gjutformar och -ställningar vid vägöppningar på Kyrkslätts övergångsbro demonteras nattetid vecka 19. Demonteringarna utförs på Munkkullavägen tisdag 7.5 kl.  23.00–onsdag 8.5 kl. 05.00 och på Stationshörnet onsdag 8.5 kl. 23.00–torsdag 9.5 kl. 05.00. På grund av detta avbryts trafiken tidvis.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar.

Ytterligare information ger vid behov:

Kreate Oy

Antti Putto, tfn 050 406 3044, antti.putto@kreate.fi

Aino Maanselkä,  tfn 041 731 8291, aino.maanselka@kreate.fi