Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde onsdag 14.6 och beslutade om mottagarna av kulturens hederspris 2023. Mottagarna av hederspriset tillkännages och hederspriserna delas ut på Kyrkslättsdagarna lördag 26.8.2023. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar.

Bidrag till idrottsföreningar

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade 30 idrottsföreningar nästan 74 000 euro i verksamhetsbidrag för lokala idrottsföreningar.

Dessutom beviljade nämnden projektbidrag för evenemang och andra specialprojekt hos idrottsföreningar.

Projektbidrag för anläggande eller grundlig förbättring av idrottsplats beviljades till Linlo Veneilijät ry, Sundsbergs Herrgårdsstrandens invånareförening ry och Veikkolan Tennis ry.

Projektbidrag för genomförande av evenemang beviljades för sin del till Kirkkonummen Urheilijat ry, Kyrkslätt Skytteförening r.f. och Lynx ry.

Närmare uppgifter och summor finns i sammanträdeshandlingarna.

Ungdomstjänsternas projektbidrag (3/2023)

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade Bobäck FBK:s ungdomsavdelning 990 euro, Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry 368 euro, Järsö ungdomsförening r.f. 1004 euro och Kirkkonummen Metsänkävijät ry 275 euro i projektbidrag för lokala ungdomsföreningar.

Kulturtjänsternas organisationsbidrag

I fråga om kulturtjänsternas organisationsbidrag beslutade bildnings- och fritidsnämnden betona kulturverksamheten för barn och unga samt utvecklingen av den lokala kulturverksamheten.

Nämnden beviljade 18 lokala kulturföreningar sammanlagt 58 500 euro i allmänt bidrag.

Utöver de allmänna bidragen beviljade nämnden projektbidrag till både registrerade föreningar och oregistrerade grupper – sammanlagt 9 000 euro till registrerade föreningar och sammanlagt 3 000 euro till oregistrerade grupper.

Listorna över och närmare uppgifter om bidragen finns i sammanträdeshandlingarna.

Tillkännagivande av mottagarna till kulturens hederspris på Kyrkslättsdagarna i augusti 2023

I slutet av sammanträdet beslutade bildnings- och fritidsnämnden om mottagarna av kulturens hederspris 2023.

Grund för beviljande av priset är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar separat utifrån de inkomna förslagen om tilldelande av utmärkelse till en eller flera personer antingen som penningbelöning eller i form av en glasmedalj. Förslagen till mottagare av hederspriser skulle lämnas in senast 31.3.2023.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade att av anslaget för år 2023 beviljas pris om 500 euro och en glasmedalj till en av de föreslagna personerna. En annan av de föreslagna personerna beviljas hederspris om 250 euro och en glasmedalj. Dessutom beviljas den förening som denna person representerar hederspris om 250 euro.

Mottagarna av hederspriset tillkännages och priserna delas ut på Kyrkslättsdagarna lördag 26.8.2023.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.10.2023
  • Godkännande av redovisningarna över bidrag till lokala idrottsföreningar ur idrottsanslagen för år 2022
  • Kulturtjänsternas organisationsbidrag 2022, redovisning över användningen av bidrag
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden