Välj en sida

Meteorologiska institutet varnar för rikligt snöfall i södra Finland från och med måndag eftermiddag. HRT kan inte garantera att alla skolskjutsturer blir körda inom HRT-området 12-14.12.2022.

Som vanligt kommer problemen att rikta sig främst mot Sibbo, Kyrkslätt och norra Esbo. Vi ber er följa med sidan ”Störningar och ändringar” på HRT:s webbplats.

Orsakerna till eventuella avvikelser är rådande väderförhållanden och pågående plogningsarbeten. Läs mera här: exceptionella förhållanden.

Information om eventuella störningar har skickats till eleverna samt deras vårdnadshavare via Wilma.