Välj en sida

Under den nationella Cykelveckan 5–14. maj uppmuntrar vi människor att cykla. Målet är att öka cykling på alla resor. I år är veckans huvudtema ”Cykelparkering – rätt lösning på rätt plats”.

Cykelvägsnätet och cykelparkeringen i Kyrkslätt utvecklas hela tiden

I Kyrkslätt har man nästan varje år byggt nya gång- och cykelvägar längs landsvägar och på nya detaljplaneområden. Nya gång- och cykelvägar planeras bland annat på Åbovägen från Veikkola till Esbo, Överbyvägen, söder om Västerleden mellan Sarvvik och Ring III samt från Tolls till Jorvas. Kyrkslätts kommun förbättrar förutsättningarna för gång och cykling även i gatuprojekt under de närmaste åren, såsom på Kyrkslättsvägen och Överbyvägen i centrum och på Sundsbergsvägen. I utvecklingen av cykelparkering har man fokuserat särskilt på utveckling av infartsparkering av kvalitet. Det finns infartsparkeringsplatser för cyklar vid de centrala knutpunkterna.

Organisationer, skolor och företag med och fira cykelveckan

Cykling är utmärkt hälso- och konditionsmotion i kombination med att ta sig från ett ställe till ett annat. Genom det kan cyklisten förbättra sin kondition, spara pengar och för egen del minska trafikutsläppen. Cykelveckan omfattar tio temadagar och de lokala aktörerna kan fritt använda sig av deras symboler i marknadsföring och kommunikation. Till exempel på cykla till jobbet-dagen 9.5 uppmuntras alla att pröva på att cykla arbetsvägen eller åtminstone en del av vägen och att börja cykla till jobbet regelbundet. På cykla till skolan-dagen 10.5 uppmuntrar man skolelever, lärare och skolans övriga personal att cykla till skolan. Cykelveckan är också ett bra tillfälle att tillsammans med eleverna räkna om det verkligen finns ett cykelställ för alla och alla sorters cyklar på gården.

Datumen för temadagarna är rekommendationer och temadagarna kan ordnas när som helst. Huvudsaken är cykling!

Källor och ytterligare information:

Du kan bekanta dig med Kyrkslätts aktuella gång- och cykelvägsprojekt på Kyrkslätts kommuns webbplats under avsnittet gator och vägar, endera med planeringen eller med byggandet: https://www.kyrkslatt.fi/gator-och-vagar