Välj en sida

Årets cykelvecka har huvudtemat ”Alla har rätt till trygg cykling”. Under den nationella Cykelveckan 6-15.5.2022 uppmuntrar vi till cykling i Kyrkslätt. Med huvudtemat fäster vi uppmärksamhet vid förhållanden som inverkar på cyklingens säkerhet. Samtidigt tar vi upp den upplevda säkerheten alltså hur känslan av säkerhet inverkar på medborgarnas cyklingsiver.

Den säkerhet som man upplever påverkas också av vägtrafikanternas egna handlingar och skyldigheten att vara förutseende enligt vägtrafiklagen. Med det avses att man aktivt observerar den övriga trafiken och undviker farliga situationer. Cyklisten ska iaktta försiktighet till exempel i korsningar och använda en körhastighet som är lämplig för situationen. Kom ihåg att använda hjälm, ge tecken med handen när du svänger, ha koll på sikten och använd fram- och bakljus i mörker!

Cykelvägsnätet byggs bit för bit

I Kyrkslätt har man nästan varje år byggt nya gång- och cykelvägar längs landsvägarna och på nya detaljplaneområden. Under de senaste åren har man byggt cykelvägar till exempel från centrum till Tolls, Volsvägen och Lappbölevägen och till Äspingsbrinken, Tinaparken och Vattentornsbacken. Nya gång- och cykelvägar planeras på Åbovägen från Veikkola till Esbo, Överbyvägen, söder om Västerleden mellan Sarvvik och Ring III samt flera andra projekt där man förbättrar de nuvarande förbindelserna. Projekt fullföljs årligen inom ramen för anslagen. Arbetet är långsiktigt och cykelvägsnätet kompletteras bit för bit.

Hoppa upp i sadeln – inled cykelsäsongen

På fredagen inleds den nationella cykelveckan vars huvudmål är att uppmuntra människor att cykla. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätts kommun uppmuntrar alla aktörer på området såsom skolor, arbetsplatser, butiker, hobbyföreningar och kommuninvånare att hoppa upp i sadeln och inleda cykelsäsongen!

Våren är en bra säsong att börja cykla till jobbet eller ta det som rutin att cykla till butiken. Cyklingen kan du göra till en del av arbetsresan genom att ta cykeln till infartsparkeringen och fortsätta resan med kollektivtrafik. Det är ett bra sätt att göra hållbara motionsval och ta hand om sitt välmående!

Cykelveckan omfattar tio temadagar. Datumen för temadagarna är rekommendationer och temadagarna kan ordnas när som helst. Huvudsaken är cykling!

Mer information om cykelveckan och temadagarna (på finska) hittar du här: https://pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/