Välj en sida

Coronavaccinationer ges i fortsättningen på hälsostationen i centrum samt familjecentralens rådgivningsbyrå i centrum.

Du kan boka tid till coronavaccinering på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att be om återuppringning på numret 09 2968 3401.