Välj en sida

.

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,7 procent fått sin första vaccindos, 87,7 procent fått sin andra dos och 65,6 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 47,5 procent fått sin första vaccindos, 38,9 procent fått sin andra dos och 0,6 procent sin tredje dos.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 84 538.  Allt som allt 93 369 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  46 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 8 225

Veckorna 11 + 12 var incidensen 2 001 och veckorna 12 + 13 var incidensen 1 829 Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 816 (veckorna 12 +13).

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik