Välj en sida

Informeringen om vaccinationsstatistik ändras

Den takt i vilken coronavaccinationer tas har minskat så mycket att förändringarna i vaccinationstäckningen hos de olika åldersgrupperna är högst några tiondelar av en procent per vecka. Betydande ökning förekommer bara i fråga om tredje vaccindoser hos de yngsta åldersgrupperna.

Vi ändrar informeringen om vaccinationsstatistiken så att en detaljerad vaccinationstäckningstabell från och med nu publiceras en gång i månaden, på månadens sista vecka.

Du kan på egen hand följa vaccinationstäckningen på THL:s webbplats: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Kyrkslätt

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,7 procent fått sin första vaccindos, 87,5 procent fått sin andra dos och 64,1 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 48,1 procent fått sin första vaccindos, 34,4 procent fått sin andra dos och 0,3 procent sin tredje dos.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 83 433. Allt som allt 89 345 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  46 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 6 257

Veckorna 6 +7 var incidensen 2 288 och veckorna 7 + 8 var incidensen 1 757. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 216 (veckorna 7 + 8).

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.