Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,6 procent fått sin första vaccindos, 87,1 procent fått sin andra dos och 57,9 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 47,7 procent fått sin första vaccindos, 32,1 procent fått sin andra dos och 0,2 procent sin tredje dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 96,1 procent fått den första vaccindosen, 90,6 procent den andra dosen och 79,9 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 96,0 procent fått den första vaccindosen, 94,8 procent den andra dosen och 86,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,6 procent fått den första vaccindosen, 95,5 procent den andra dosen och 86,0 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,5 procent fått den första vaccindosen, 92,4 procent den andra dosen och 79,8 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,7 procent fått den första vaccindosen, 92,4 procent den andra dosen och 79,8 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,4 procent fått den första vaccindosen, 91,4 procent den andra dosen och 73,7 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,2 procent fått den första vaccindosen, 91,0 procent den andra dosen och 67,7 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,4 procent fått den första vaccindosen, 89,6 procent den andra dosen och 58,7 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 88,3 procent fått den första vaccindosen, 86,3 procent den andra dosen och 51,9 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,4 procent fått den första vaccindosen, 81,3 procent den andra dosen och 39,8 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 80,0 procent fått den första vaccindosen, 75,7 procent den andra dosen och 28,2 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 79,2 procent fått den första vaccindosen, 74,1 procent den andra dosen och 21,0 procent den tredje dosen. Av 18-24 -åringarna har 85,0 procent fått den första vaccindosen, 79,9 procent den andra dosen och 20,3 procent den tredje dosen.  

Av 12-17-åringarna har 88,4 procent fått den första vaccindosen, 83,0 procent den andra dosen och 0,6 procent den tredje dosen. Av 5-11-åringarna har 33,9 procent fått den första vaccindosen.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 73 149. Allt som allt 85 370 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  52 prosent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 4 649.

Veckorna 2 + 3 var incidensen 3 135 och veckorna 3 + 4 var incidensen 3 088. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 2 418 (veckorna 3 + 4).

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.