Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,7 procent fått sin första vaccindos, 87,6 procent fått sin andra dos och 65,3 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 47,6 procent fått sin första vaccindos, 38,8 procent fått sin andra dos och 0,4 procent sin tredje dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 96,0 procent fått den första vaccindosen, 90,8 procent den andra dosen och 82,0 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 96,4 procent fått den första vaccindosen, 95,3 procent den andra dosen och 88,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,8 procent fått den första vaccindosen, 96,0 procent den andra dosen och 87,9 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 94,0 procent fått den första vaccindosen, 93,3 procent den andra dosen och 81,4 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,8 procent fått den första vaccindosen, 92,8 procent den andra dosen och 83,0 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen, 91,7 procent den andra dosen och 78,2 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,2 procent fått den första vaccindosen, 91,1 procent den andra dosen och 76,1 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,5 procent fått den första vaccindosen, 89,9 procent den andra dosen och 67,9 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 88,0 procent fått den första vaccindosen, 86,5 procent den andra dosen och 60,8 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen, 81,8 procent den andra dosen och 48,5 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 80,0 procent fått den första vaccindosen, 75,6 procent den andra dosen och 39,4 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 79,3 procent fått den första vaccindosen, 75,5 procent den andra dosen och 33,8 procent den tredje dosen. Av 18-24 -åringarna har 85,2 procent fått den första vaccindosen, 80,9 procent den andra dosen och 33,3 procent den tredje dosen.  

Av 12-17-åringarna har 87,9 procent fått den första vaccindosen, 83,7 procent den andra dosen och 1,2 procent den tredje dosen. Av 5-11-åringarna har 34,3 procent fått den första vaccindosen och 16,1 procent den andra dosen.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 84 403. Allt som allt 92 583 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  52 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 7 898.

Veckorna 10 + 11 var incidensen 1 799 och veckorna 11 +12 var incidensen 2 001. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 925 (veckorna 11 + 12).

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.