Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,7 procent fått sin första vaccindos, 87,7 procent fått sin andra dos och 65,9 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 47,5 procent fått sin första vaccindos, 38,8 procent fått sin andra dos och 0,8 procent sin tredje dos.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 84 732.  Allt som allt 94 731 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  44 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 8 850.

Veckorna 13 + 14 var incidensen 1 570 och veckorna 14 + 15 var incidensen 1 331 Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 200 (veckorna 14 + 15).

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Vi slutar publicera Kyrkslätts coronastatistik på kommunens webbplats

Du kan följa med vaccinationstäckningen, antalet givna vaccin och antalet covid-19-fall på THL:s sidor:

Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Kyrkslätt

Administrerade doser per åldersgrupp i Kyrkslätt

Antal fall av COVID-19 i registret över smittsamma sjukdomar