Välj en sida

Hittills har 31 178 kommuninvånare fått den första vaccindosen, 30 019 kommuninvånare har fått den andra dosen och 12 549 kommuninvånare den tredje dosen. Allt som allt har 89,1 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos, 86,0 procent fått sin andra dos och 36,0 sin tredje dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 76,7 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 73,9 procent den andra dosen och 31,0 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 95,2 procent fått den första vaccindosen, 89,8 procent den andra dosen och 76,1 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,9 procent fått den första vaccindosen, 94,7 procent den andra dosen och 80,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,5 procent fått den första vaccindosen, 95,0 procent den andra dosen och 77,1 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,5 procent fått den första vaccindosen, 92,1 procent den andra dosen och 68,3 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,4 procent fått den första vaccindosen, 91,8 procent den andra dosen och 64,4 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 91,9 procent den andra dosen och 51,7 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,0 procent fått den första vaccindosen, 90,6 procent den andra dosen och 39,5 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,1 procent fått den första vaccindosen, 88,7 procent den andra dosen och 33,4 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 88,1 procent fått den första vaccindosen, 85,8 procent den andra dosen och 26,5 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen, 80,4 procent den andra dosen och 19,3 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,6 procent fått den första vaccindosen, 75,0 procent den andra dosen och 11,4 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 78,7 procent fått den första vaccindosen, 72,5 procent den andra dosen och 8,2 procent den tredje dosen. Av 20-24 -åringarna har 80,6 procent fått den första vaccindosen, 74,6 procent den andra dosen och 6,7 procent den tredje dosen.  

Av 16-19-åringarna har 90,7 procent fått den första vaccindosen, 85,6 procent den andra dosen och 3,9 procent den tredje dosen. Av 12-15-åringarna har 85,8 procent fått den första vaccindosen och 79,6 procent den andra dosen.

Allt som allt 82 804 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  51 prosent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 3 424.

Veckorna 52 + 1 var incidensen 2 444 och veckorna 1 + 2 var incidensen 2 888. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 3 527 (veckorna 1 + 2).

Eftersom karantäns- och smittspårningspraxisen ändrat, meddelar vi inte längre antalen personer som exponerats och som är i karantän. Istället meddelar vi hur stor del av proverna som varit positiva under de senaste sju dagarna.

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.