Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,7 procent fått sin första vaccindos, 87,4 procent fått sin andra dos och 62,5 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 48,1 procent fått sin första vaccindos, 32,7 procent fått sin andra dos och 0,3 procent sin tredje dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 96,2 procent fått den första vaccindosen, 90,7 procent den andra dosen och 80,8 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 96,2 procent fått den första vaccindosen, 95,1 procent den andra dosen och 88,1 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,9 procent fått den första vaccindosen, 95,8 procent den andra dosen och 86,9 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,5 procent fått den första vaccindosen, 92,6 procent den andra dosen och 81,1 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,7 procent fått den första vaccindosen, 92,4 procent den andra dosen och 81,8 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 91,3 procent den andra dosen och 76,5 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen, 91,3 procent den andra dosen och 73,6 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,5 procent fått den första vaccindosen, 89,8 procent den andra dosen och 65,1 procent den tredje dosen. Av 40–44-åringarna har 88,3 procent fått den första vaccindosen, 86,4 procent den andra dosen och 58,0 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,6 procent fått den första vaccindosen, 81,7 procent den andra dosen och 45,9 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,6 procent fått den första vaccindosen, 75,4 procent den andra dosen och 34,2 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 78,9 procent fått den första vaccindosen, 74,3 procent den andra dosen och 28,0 procent den tredje dosen. Av 18-24 -åringarna har 86,1 procent fått den första vaccindosen, 81,2 procent den andra dosen och 28,1 procent den tredje dosen.  

Av 12-17-åringarna har 88,4 procent fått den första vaccindosen, 82,8 procent den andra dosen och 0,7 procent den tredje dosen. Av 5-11-åringarna har 34,8 procent fått den första vaccindosen och 1,7 procent den andra dosen.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 74 667. Allt som allt 87 463 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  51 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 5 618.

Veckorna 4 +5 var incidensen 2 636 och veckorna 5 + 6 var incidensen 2 542. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 727 (veckorna 5 +6).

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.