Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,6 procent fått sin första vaccindos, 87,5 procent fått sin andra dos och 65,0 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 47,8 procent fått sin första vaccindos, 38,4 procent fått sin andra dos och 0,3 procent sin tredje dos.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 84 172.  Allt som allt 90 783 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  51 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 7 125

Veckorna 8 + 9 var incidensen 1 809 och veckorna 9 + 10 var incidensen 1 700 Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 504 (veckorna 9 + 10).

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Den takt i vilken coronavaccinationer tas har minskat så mycket att förändringarna i vaccinationstäckningen hos de olika åldersgrupperna är högst några tiondelar av en procent per vecka. Betydande ökning förekommer bara i fråga om tredje vaccindoser hos de yngsta åldersgrupperna. Vi ändrar informeringen om vaccinationsstatistiken så att en detaljerad vaccinationstäckningstabell från och med nu publiceras en gång i månaden, på månadens sista vecka.

Du kan på egen hand följa vaccinationstäckningen på THL:s webbplats: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Kyrkslätt. Webbplatsen uppdateras onsdagar kl. 13. THL rapporterade tidigare dagligen om antalet coronavaccin som getts, men på grund av att vaccinationstakten har avtagit räcker rapportering en gång i veckan till för att följa upp situationen i framtiden.