Välj en sida

Hittills har 31 149 kommuninvånare fått den första vaccindosen, 29 942 kommuninvånare har fått den andra dosen och 8 836 kommuninvånare den tredje dosen. Allt som allt har 89,0 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos, 85,7 procent fått sin andra dos och 25,4 sin tredje dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 76,6 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 73,7 procent den andra dosen och 21,8 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 95,1 procent fått den första vaccindosen, 89,6 procent den andra dosen och 74,4 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,9 procent fått den första vaccindosen, 94,4 procent den andra dosen och 72,6 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,5 procent fått den första vaccindosen, 94,6 procent den andra dosen och 68,1 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,3 procent fått den första vaccindosen, 91,9 procent den andra dosen och 56,9 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,3 procent fått den första vaccindosen, 91,6 procent den andra dosen och 46,8 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 90,9 procent den andra dosen och 31,5 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,0 procent fått den första vaccindosen, 90,5 procent den andra dosen och 20,1 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,1 procent fått den första vaccindosen, 88,7 procent den andra dosen och 16,2 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 87,9 procent fått den första vaccindosen, 85,6 procent den andra dosen och 12,3 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen, 79,9 procent den andra dosen och 10,0 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,3 procent fått den första vaccindosen, 74,6 procent den andra dosen och 5,8 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 78,4 procent fått den första vaccindosen, 72,3 procent den andra dosen och 4,6 procent den tredje dosen. Av 20-24 -åringarna har 80,5 procent fått den första vaccindosen, 74,1 procent den andra dosen och 2,8 procent den tredje dosen.  

Av 16-19-åringarna har 90,5 procent fått den första vaccindosen, 85,1 procent den andra dosen och 1,7 procent den tredje dosen. Av 12-15-åringarna har 85,7 procent fått den första vaccindosen och 79,6 procent den andra dosen.

Allt som allt 81 205 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 2 799.

Veckorna 51 + 52 var incidensen 1299 och veckorna 52 + 1 var incidensen 2454. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 3324 (veckorna 52 + 1).

I Kyrkslätt har 8 366 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 28.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.