Välj en sida

Det är rusning i smittspårningen. När vi tar kontakt med dem som insjuknat i coronan prioriterar vi de äldre och andra som hör till riskgrupper.

Gravida coronapositiva personer samt de coronapositiva personer som just fött barn kan vara i kontakt med sin rådgivningsbyrå där man individuellt bedömer om personen på grund av coronainfektion behöver medicin som förebygger ventrombos.