Välj en sida

Avtalen för livscykelprojektet Gesterby skolcentrum undertecknades 24.10.2022 med YIT Suomi Oy. I livscykelprojektet ingår rivning av de gamla byggnaderna, planering och byggande av den nya byggnaden samt underhåll av byggnaden i 20 år. Samtidigt undertecknade man ett finansieringsavtal med Kommunfinansiering Abp. Det nya skolcentret beräknas bli färdigt år 2026. 

-Gesterbys nya skolcentrum är en betydande investering i framtiden för Kyrkslätts kommun. Kommunen satsar på en kraftig och planmässig befolkningsökning. Vi är en barnvänlig kommun och vi vill bygga sunda, säkra och fungerande lokaler för våra tjänster, berättade Kyrkslätts kommuns direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen.

Länge berett projekt 

-Projektet har krävt mycket arbete av projektgruppen, beslutsfattarna och skolornas personal. Också eleverna och kommuninvånarna har gjort sin insats för projektet. De första behovsutredningarna utarbetades 2016 och projektplanen godkändes till slut sommaren 2021. Efter det inleddes upphandlingen och man förhandlade med flera serviceproducenter i ett års tid. Till slut valdes YIT Suomi Oy på basis av poängsättningen för pris-kvalitet att genomföra projektet, berättar kommunens projektchef Hanne Nylund om bakgrunden till projektet.  

Byggkostnaderna började öka kraftigt i början av 2021, och kriget i Ukraina har för sin del ytterligare ökat kostnadstrycket. Man var tvungen att ansöka om tilläggsanslag om cirka 16,5 miljoner euro för projektet. Projektets totala kostnader beräknas nu vara ca 59 miljoner euro.  

Byggnadsarbetet börjar i början av nästa år

-Planeringen av projektet fortsätter under hösten i nära samarbete med dem som använder skolcentret. De förberedande arbetena på området inleds ändå redan i oktober. Rivningen av de gamla byggnaderna och byggandet av det nya skolcentret börjar egentligen i början av år 2023, säger projektchef Nylund. 

Gesterby skolcentrum beräknas bli färdigt under år 2026. Till de nya lokalerna flyttar då Gesterbyn koulu med språkbadsklasser, Winellska skolan, Papinmäen koulu samt språkbadets och Prästgårdsbackens daghems förskoleundervisningsgrupper. 

(På bild Kyrkslätt kommun direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen ja direktör Hannu Soikkeli, YIT Suomi Oy Elinkaarihankkeet)

Ytterligare information: Projektchef Hanne Nylund, hanne.nylund@kirkkonummi.fi