Välj en sida

Byggandet av vattenförsörjningen på Åminnevägen börjar tisdag 2.4.

Under arbetet dirigeras trafiken till fastigheterna om antingen via den nya Skräddarstigen, som vi byggt, eller från Gamla Hindersbyvägens håll. Bifogat är trafikstyrningsplanerna som följs. Situationen kontrolleras dock separat för varje husanslutning.

Byggandet av vattenförsörjningen på Åminnevägen beräknas ta cirka tre veckor. Vi inleder arbetet vardagar kl. 7.00.

Iaktta försiktighet då du rör dig i närheten av byggplatsen. Vi beklagar störningarna som arbetet medför!

Ytterligare information ges vid behov av:

Roope Rinne-Laturi,

arbetsledare roope.rinne-laturi@vmsuomalainen.fi

tfn 050 44 8888 5