Välj en sida

Arbetsplatsområde är området mellan fastigheterna Ryttarvägen 9–11 i kanten av Ryttarvägen. Byggandet av parkeringsområdet sker huvudsakligen på vägens motsatta sida i förhållande till fastigheten.

Arbetet inleds 6.11.2023 och arbetet blir färdigt senast 21.12.2023.

Trafikarrangemangen på arbetsplatsen förändras. Trafikarrangemangen beaktar gång- och cykeltrafiken, fordonen, varuleverantörerna och räddningstrafiken på området.

Arbete utförs varje vecka må–to och möjligtvis någon enskild fredag.

Arbeten som orsakar större buller utförs mellan kl. 7 och 18.

Tero Sulin

Maisemarakennus Viitanen Oy