Välj en sida

Byggnadsarbetena gällande Munkkullavägens nya sträckning håller på att inledas. Arbetena kommer att påverka trafikarrangemangen på området. Till att börja med är det fråga om mindre ändringar av gång- och cykelledernas sträckningar. Vi informerar om ändringarna av trafikarrangemangen då arbetena framskrider.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar.

Vid behov får du mer information av

Aino Maanselkä

tfn 041 731 8291

aino.maanselka@kreate.fi

Kreate Oy