Välj en sida

Byggandet av motionstrapporna i Veikkola har varit på paus under vintern. Byggandet fortsätter igen från och med torsdag 14.4.2022. Avsikten är att byggandet blir färdigt under våren 2022.

Man kommer att spärra av arbetsplatsområdet med röd-gula band, och trafiken till bygget sker söder om idrottsplanen. Vi uppmanar de som rör sig i området att vara försiktiga, eftersom det kör stora fordon och arbetsmaskiner på området.

Vi beklagar eventuella olägenheter som bygget medför.

Entreprenör för objektet är Uudenmaan Infrapalvelut Oy.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 motionstrapporna i Veikkola fortsätter