Välj en sida

Entreprenaden har emottagits 15.12.2023. Gatorna och gång- och cykelvägarna på området kan åter användas som vanligt. På området byggdes vattenförsörjning, och gatorna Tinavägen, Suomelastigen och Köpasvägen sanerades. Därtill byggdes ett nytt parkstråk och gång- och cykellederna Bodgränden och Bodstigen.

Entreprenör för projektet var VM-Suomalainen Oy.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi