Välj en sida

Kyrkslätts kommun håller på att inleda saneringen av gatorna på Klosterbrinken, Munkkulla. Gatorna som saneras är Klosterbrinken, Munkkullavägen på avsnittet Kyrkslätts överfartsbrobygge–Munkgränden, Munkgränden, Abbotsvägen.

I samband med saneringen förnyas kommunaltekniken på området och man bygger nya trafikarrangemang, bland annat en ny cirkulationsplats i Munkkullavägens och Klosterbrinkens korsningsområde.

Byggplatsen påverkar trafiken på området. Om större störningar informeras skilt.

Objektet planeras bli färdigt sommaren 2024.

Entreprenör är Destia, Maa- ja kalliopalvelut.

Ytterligare information om objektet:

Destia, Maa- ja kalliopalvelut

Matti Westerlund

Byggplatschef

tfn +358 50 439 6143

fornamn.efternamn@destia.fi

eller

projektchef

Hannu Ruhanen

Kyrkslätts kommun/kommunaltekniska tjänsterna

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi