Välj en sida

Byggnadsarbetena gällande Kolabackens gatuområden börjar vecka 19. Projektet ligger på Sundsbergsområdet i östra delen av Kyrkslätt och det omfattar förnyande av Sundsbergsvägen och de nya gatorna Energibrinken, Energivägen, Energigränden och Sundsbergs företagsväg.

Entreprenaden genomförs av Louhintahiekka Oy och arbetet omfattar stabilisering av marken, brytning, förbättring och byggande av gatustrukturer och byggande och sanering av kommunalteknik. Brytningen genomförs vardagar mellan kl. 7.00 och 18.00. I synnerhet ombyggnadsarbetena på Sundsbergsvägen innebär betydande trafikarrangemang för fordonstrafiken och gång- och cykeltrafiken. Fäst särskild uppmärksamhet vid trafikarrangemangen och följ arbetsplatsskyltarna. Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Målet med projektet är att Sundsbergsvägen har fått ny asfaltering före 30.10.2024. Hela projektet blir klart senast 30.9.2025.

Entreprenörens kontaktpersoner:

Iivari Kanto

Louhintahiekka Oy

tfn 044901 0292

iivari.kanto@louhintahiekka.fi

Jani Nyman

Louhintahiekka Oy

tfn 050414 1510

jani.nyman@louhintahiekka.fi