Välj en sida

Entreprenören Tieluiska Oy inleder gatu- och parkbyggandet på området enligt planerna som godkänts av Kyrkslätts kommun veckan som börjar 22.4.2024.

I entreprenaden byggs den upphörande gatan Finnträskkanten som börjar från Sarvviksallén och en gång- och cykelväg som en förlängning till den. På området mellan Finnträskkanten och sjön Finnträsk byggs parkstråk, lekpark, hundpark och utemotionsområde.

Arbetet omfattar också byggande av vattenledningar och avlopp samt brytningsarbeten. Arbetsskeden som orsakas buller utförs vardagar kl. 7.00–18.00.

Arbetena kommer att orsaka vissa avvikande arrangemang för fotgängar- cykel- och fordonstrafiken. Vi informerar skilt om dessa då arbetena framskrider.

Arbetena på entreprenadområdet är i sin helhet gjorda nästa år. Det borde bli färdigt före utgången av maj 2025.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar invånarna och de som rör sig på området.

Entreprenadområdets ungefärliga gräns har märkts ut på kartbilderna

Entreprenörens kontaktperson:

arbetsplatschef Kimmo Nyman, Tieluiska Oy

tfn 040 487 1381, kimmo.nyman@tieluiska.fi