Välj en sida

Byggarbetena omfattar byggandet av vägarna på Festerbergets område till gator samt byggandet av områdets kommunalteknik.

Arbetet omfattar byggandet av Gamla Hindersbyvägen, Doktorsstigen, Gamla Sjukhusvägen, Tallmorabrinken, Skräddarstigen, Bagarbrinken, Skräddar Bäckströms gränd, Ljunghedastigen, Fiolbyggarvägen, Fiolbyggargränden, Fiolbyggarstigen, Sadelmakargränden, Bisarstigen, Månskensgränden, korsningsområdet mellan Hindersbyvägen och Gamla Kustvägen, Hindersbyvägen, Axbodastigen och gång- och cykellederna samt parkerna.

Arbetena på Festbergets område inleds med preliminära arbeten under vecka 27.

I arbetena ingår spontnings- och brytningsarbeten, vilka kan förorsaka en del buller. 

Byggplatsen kan tidvis påverka trafiken på området. Det informeras alltid separat om större störningar.

Entreprenaden borde vara färdig i slutet av år 2024.

 

Iaktta försiktighet då du rör dig i närheten av byggplatsen.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför!

Ytterligare information:

Sami Sirkiä, byggplatschef                                                         

sami.sirkia@vmsuomalainen.fi                                                

tfn 0400 362470                                                                          

 

Roope Rinne-Laturi, arbetsledare

roope.rinne-laturi@vmsuomalainen.fi

tfn 050 44 8888 5

Hannu Ruhanen, projektchef, Kyrkslätts kommun

hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi

tfn 09 29671