Välj en sida

Arbetena börjar i april, vecka 17. Byggarbetet omfattar förnyande av Sundsbergsvägen på avsnittet Masaby underfartsbro–Sundsvägen, förnyande av Sundsvägen på avsnittet Sundsbergsvägen–Sundsvägen 8 och förnyande av Södra Sundsvägen på avsnittet Sundsbergsvägen–anslutningen Sundsvägen 1. I gatukorsningen byggs en rondell och på gatorna dagvattenavlopp. Sundsbergsvägens stödmur vid Masaby underfartsbro förnyas och entreprenaden omfattar pelarstabilisering av en del av Sundsvägen.

I närheten av arbetsplatsområdet kommer man att genomföra betydande trafikarrangemang för fordonstrafiken och gång- och cykeltrafiken, men bostadshusen och den nuvarande servicestationen kommer att vara tillgängliga i alla byggskedena. Fäst särskild uppmärksamhet vid trafikarrangemangen och följ arbetsplatsskyltarna.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Ytterligare information:

Mikko Teikari 

Byggplatschef

VM Suomalainen

050 4114 768

mikko.teikari@vmsuomalainen.fi