Välj en sida

BFK samlar företagare och sakkunniga under samma tak för att diskutera aktuella företagsfrågor och erbjuda en möjlighet att skapa nätverk, trivas och lära sig nytt!

Också i år består programmet av flera intressanta talare som behandlar som talar om bland annat lokala aktuella frågor gällande företagande, företagandets ekonomi och pensionsfrågor och därtill hör vi ett inspirerande anförande om finskt företagande och om framgångsrika företagare.

Tillställningen avslutas med fritt nätverkande med salt tilltugg.

Program

15.30 Dörrarna öppnas – fritt inträde för att bekanta sig med samarbetspartner

16.00

  • Tillställningen öppnas | ordförande Janne Laitinen, Kyrkslätts Företagare rf
  • Välkommen på Kyrkslätts kommuns vägnar | kommundirektör Virpi Sailas, Kyrkslätts kommun
  • Ekonomiöversikt | chefekonom Juhana Brotherus, Företagarna i Finland rf
  • Ett partnerinlägg | Karis Telefon Ab
  • En företagarhistoria | Nylund Group Oy

17.30 Paus

  • Översikt av lagen om pension för företagare | chef för arbetsmarknadsärenden Harri Héllsten, Företagarna i Finland rf
  • Fart på tillväxten | businessantropolog-författare André Noël Chaker
  • Avslutningsord och sammandrag av tillställningen | servicechef Sanna Sassi, Nylands Företagare rf
  • Fri nätverksbildning med salt tilltugg

20.30 Tillställningen avslutas

Reservera din plats till årets toppevenemang här!

Denna avgiftsfria tillställning ordnas av Kyrkslätts Företagare rf och Kyrkslätts kommun.