Välj en sida

Fullmäktigegrupperna samlades fredag 25.11 för att behandla sina ändringsförslag i kommundirektörens budgetförslag. De flesta av dem godkändes för att läggas fram som kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Den kostnadsökande inverkan av de politiska gruppernas förslag blev 190 000 euro, för det rådde ett samförstånd om att kommunernas finansieringssituation blir hårdare från och med år 2024. För sommarsysselsättning reserverades ett anslag på 140 000 euro och för bidrag till föreningar 50 000 euro. Man beslutade inte godkänna några nedskärningar av kommundirektörens förslag för nästa år. Dessutom beslutade man bl.a. göra textändringar i målen. Ändringarna hade ingen inverkan på anslagen.

– Jag vill tacka alla fullmäktigegrupper för konstruktiva förhandlingar och ansvarsfulla beslut. Jag önskar att kommunstyrelsen och -fullmäktige vid sidan om grupperna är nöjda med det uppnådda förhandlingsresultatet för att vi så fort som möjligt ska kunna vända blicken mot den nya, annalkande tiden som bildningskommun, konstaterar förhandlingsdelegationens ordförande Urho Blom (saml.).