Välj en sida

Västra Nylands räddningsverk meddelar:

Västra Nylands räddningsverks enheter övervakar bostadsområden för att förebygga olyckor. Övervakningsområden väljs enligt räddningsverkets årliga plan.

Brandmännen antecknar eventuella säkerhetsbrister på en observationsblankett, som sätts i fastighetens postlåda. I säkerhetsobservationen fästs uppmärksamhet på bland annat husnumrets synlighet, husstegarans skick, och på förebyggandet av avsiktliga eldsvådor.

God synlighet av husnumret, alla tider runt dygnet och alla årstider är viktigt för att hjälpen snabbt ska kunna ta sig till rätt lägenhet i en nödsituation. Observationerna görs från räddningsverkets fordon, ingen kommer in i lägenheter.

Invånarna har den huvudsakliga rollen för att förbättra sin egen säkerhet. Det lönar sig att ta observationerna av säkerheten seriöst och se till att eventuella brister korrigeras.

Säkerhet är en gemensam sak och den kan förbättras även med små insatser.

Ytterligare uppgifter:

Västra Nylands räddningsverk
Ledande brandinspektör Marcus Hindersson
tfn 09 8162 8699 (växel/lägescentral)

www.lup.fi
www.facebook.com/lansiuudenmaanpelastuslaitos
www.instagram.com/lupelastuslaitos
www.twitter.com/lupelastus