Välj en sida

I och med starten av välfärdsområdets verksamhet är största delen av Kyrkslätts kommuns verksamhet bildningstjänster: utbildning, småbarnspedagogik, idrott, ungdomstjänster, bibliotek och kultur, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitutsverksamhet. Bildningstjänsterna främjar Kyrkslättsbornas välmående genom att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande, erfarenheter av att höra till gemenskapen och element av ett meningsfullt liv till alla oavsett förmögenhet, språk- eller kulturbakgrund, egenskaper eller förmågor.

 

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen har nu hunnit arbeta i Kyrkslätt i drygt ett och ett halvt år. Vad var redan bekant för henne i Kyrkslätt? Och vad skulle hon särskilt vilja rekommendera till dem som flyttar till Kyrkslätt och dem som redan bor här? Hurdana överraskningar har bildningsdirektören upplevt i våra tjänster? 

 

På vilket sätt var Kyrkslätt bekant för dig innan du började arbeta i kommunen?

”På grund av min natur- och orienteringshobby har jag vandrat i många terränger och fått njuta av fantastiska naturerfarenheter. Det är svårt att välja favoritterräng, jag har rentav för många hänförande platser att välja mellan! Min favoritplats är kanske Kauhalaområdet i tidig sommar när gökarna gal och bäckarna porlar.

Jag uppskattar det att naturen är nära alla invånare i Kyrkslätt. Rekreationsområdena, skidspårsnätverken, motionstrapporna, frisbeegolfbanorna och badstränderna används flitigt. Det fina är också att varje barn som deltar i småbarnspedagogiken tillbringar minst en dag i veckan i naturen tillsammans med sin grupp. Naturen är det bästa som sätter folk i rörelse, och den uppmuntrar också till lekar, livlig fantasi, samarbete och färdigheter i hållbar livsstil”, berättar bildningsdirektör Ikonen.

 

Vad skulle du vilja rekommendera till dem som flyttar till Kyrkslätt eller en familj som redan bor här?

”Kyrkslättsäventyret är ett utmärkt sätt att bekanta sig med spännande och intressanta platser i olika delar av kommunen. Det är ett äventyr för hela familjen. Det har gjorts ur barnens perspektiv och enligt barnens formuleringar. Det kan spelas både som brädspel och som utflykter till målen. Alltså bra och enkel gemensam sysselsättning. Äventyret med anvisningar finns på Kyrkslätts kommuns webbplats på finska, svenska och engelska. Ni kommer väl ihåg att ta med en smaklig matsäck! “

 
Hur syns bildningstjänsterna för kommuninvånarna i alla åldrar?

”I augusti i fjol hade vi glädjen att märka hur väl Kyrkslättsdagarna lockade kommuninvånare efter en lång pandemiisolering. Gemensam sysselsättning med kommuninvånarna, organisationerna och föreningarna är viktigt för oss. Fyyri har visat sig vara en fungerande mötesplats, ett gemensamt vardagsrum för alla kommuninvånare. Dit är var och en välkommen. Hobbybilen, även den för seniorer, kör i olika delar av kommunen och har med sig rekreation och aktiviteter till invånarnas hemtrakter, liksom även vår bokbuss Ella. Närrekreationsområdena har visat sig vara populära. Och på medborgarinstitutet kan man till exempel läsa katalanska eller syssla med restaurering av möbler, uppdatera sina första hjälpen-färdigheter eller bekanta sig med det ukrainska köket. Det finns också många kurser riktade till specialgrupper”, konstaterar Ikonen. 

 

Vad skulle du lyfta fram just i början av det nya året, med en titt på fjolårets händelser?  

”Jag är glad och imponerad över hur högklassigt arbete utförs hos oss: såväl i skolorna som i daghemmen och inom fritidstjänsterna; på finska, svenska och så småningom vid behov även på andra språk. Min egen höjdpunkt i höstas var kanske Masalan Nuorisoteatteris föreställning Yhdeksän hyvää syytä elää. Texten, produktionen och hela föreställningens glöd var aktuell och rörande. Ungdomsteatern gör fint arbete genom att ge många barn och ungdomar en livslång hobby – och oss tittare upplevelser och gemensamma erfarenheter”, sammanfattar Ikonen. Hon fortsätter: ”Kyrkslätt är en verklig bildningskommun, låt oss vara stolta över det, tillsammans!”