Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde onsdag 2.2 och utsåg mottagarna av idrottstipendierna och utmärkelserna för år 2021 samt mottagaren av Olli Mäki-vandringspriset.

Till mottagare av Olli Mäki-vandringspriset utsågs Hilding Wikner för långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt.

Hilding Wikner har under hela sitt liv idrottat av hela sitt hjärta och hela sin själ. Han är välkänd inom idrottsgemenskapen i Kyrkslätt för sitt frivilligarbete – hans arbete har synats särskilt inom friidrotten. Även för tillfället sitter han i styrelsen för Kyrkslätt idrottsförening rf och förra sommaren ledde han friidrott för mer än 30 barn på Kyrkslätts idrottsplan. Man kan gott säga att Hilding Wikner har arbetat för Kyrkslätts barns och ungas bästa i mer än 40 år.

Premierade

OLLI MÄKI -VANDRINGSPRISET: Hilding Wikner

ÅRETS IDROTTSFLICKA: Vera Winqvist
Dessutom uppmärksammades: Sofia Kaila, Tuuli Aurora Mörsky, Emilia Karell

ÅRETS IDROTTSPOJKE: Tatu Aaltonen
Dessutom uppmärksammades: Aleksi Räsänen, Kaapo Tusa

ÅRETS UNGA: TanssiDans juniorer

ÅRETS IDROTTSKVINNA: Maria Kojoukhova

ÅRETS IDROTTSMAN: Mikael Ekberg

ÅRETS LAG: Lynx ry-laget Pojat 16 (Rasmus Koponen, Florian Frizen, Anton Packalen)

ÅRETS TRÄNARE: Aleksi Leskinen

ÅRETS VUXENIDROTTARE: Heli Herlevi-Malila, Sari Sarhia, Jukka Malila

ÅRETS MOTIONÄRER: Juha Nurminen och Maritta Olsbo-Nurminen

Bildnings- och fritidsnämnden gratulerar alla som tilldelats priser och utmärkelser. På grund av coronapandemin ordnas ingen prisutdelningsceremoni detta år heller. De beviljade priserna tillställs skilt de belönade.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården år 2022
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar 
Bildnings- och fritidsnämnden