Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 12.12 och beslutade kungöra Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 2023 samt Olli Mäki-priset att ansökas senast 8.1.2024. Dessutom beslutade nämnden också bland annat om organisationsbidragen för kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna för år 2024 och kungjorde bidragen för ansökan.

Idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2023

Kommunen uppmärksammar årligen idrottare, motionärer, tränare och andra inom idrottsfostran meriterade personer i Kyrkslätt med stipendier och utmärkelser. Olli Mäki-vandringspriset beviljas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt. Ansökningstiden för dessa utmärkelser går ut 8.1.2024.

Man informerar om saken separat i kommunens officiella kungörelse- och annonstidning samt i den elektroniska kanalen på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Organisationsbidrag för kultur, ungdom och idrott för år 2024

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde om organisationsbidrag för kultur, ungdomstjänster och idrott för år 2024 och kungjorde bidragen för ansökan.

Den totala summan för organisationsbidragen 2024 är 116 751 euro för kulturtjänsternas del. I fördelningen av bidragen betonas utveckling av den lokala kulturverksamheten och kulturverksamhet för barn och unga. Grund för beviljande av kulturens hederspris är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt som främjar möten mellan människor.

Ungdomstjänsternas bidragsanslag är totalt 66 851 euro för år 2024. Av summan beviljas verksamhets- och verksamhetsutrymmesbidrag samt olika projektbidrag. Bildnings- och fritidsnämnden kan även bevilja hederspris ur beloppet.

Av bidraget som delas ut har 30 000 euro anvisats till i ungdomstjänsternas särskilda bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar.

Sammanlagt 150 281 euro står till förfogande för verksamhets- och projektbidrag som idrottstjänsternas bidrag till föreningar.

Ungdomstjänsternas projektbidrag (5/2023)

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade som ungdomstjänsternas projektbidrag Veikkolan Eräveikot och Haltiat ry totalt 1991 euro.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var:

  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2024
  • Idrottstjänsternas projektbidrag för hyreskostnader för idrottsanläggningar år 2023
  • Sänkning av åldersgränsen för det avgiftsfria seniormotionskortet till Kyrkslätts simhall
  • Svar på fullmäktigemotion 8/2021: Grundande av ett Walkers-ungdomscafé i Kyrkslätt
  • Läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken, förskoleverksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen läsåret 2024–2025

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, tfn 040 586 7290

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden