Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 15.6. Vid sammanträdet beslutade nämnden om bidrag för arrangörer inom idrotts- och kulturtjänster och verksamhet för unga. Dessutom förlängde nämnden ansökningstiden för kulturens hederspris för unga konst- och kulturskapare till 30.9.2022.

Bidrag till arrangörer inom idrotts- och kulturtjänster och verksamhet för unga

En av Kyrkslätts starka sidor är aktivt samarbete mellan kommunen samt föreningar och organisationer. Föreningarna och organisationerna producerar för sin del mångsidiga fritidstjänster för Kyrkslättsbor i olika åldrar. Bildnings- och fritidsnämnden delar årligen ut olika organisationsbidrag för att stöda sådan här verksamhet. Dessutom delar man år 2022 ut coronabidrag vars mål är utveckling av hobbyverksamhet för barn och unga och att hobbyutövarna ska återvända till sina hobbyn.

Mer information om de olika bidragen finns via länken Sammanträdeshandlingar.

Premiering av unga konst- och kulturskapare 2022 – ansökningstiden förlängdes till slutet av september

Bildnings- och fritidsnämnden reserverade i december 2021 tusen euro för att premiera unga personer för förtjänstfull konst- och kulturverksamhet. Hederspriset kan beviljas en eller flera personer eller organisationer. Före slutet av mars har det ändå inte inkommit ett enda förslag till hederspriset och därför förlänger nämnden ansökningstiden till 30.9.2022.

Kyrkslätts kommun vill uppmuntra och lyfta fram särskilt unga skapare inom konst och kultur. Vi önskar att vi tack vare den förlängde ansökningstiden får premiera begåvade unga kulturskapare som finns i vår kommun.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Delegering av bildnings- och fritidsnämndens befogenheter gällande personalärenden i kap. 9, 59 § i förvaltningsstadgan
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden