Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 9.11. Vid sammanträdet beslutade nämnden bland annat om läs- och lovtiderna läsåret 2023–2024 för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna, och beviljade kulturtjänsternas bidrag. Kulturens hederspris beviljas inte år 2022.

Läs- och lovtider under läsåret 2023–2024

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade om läs- och lovtiderna läsåret 2023–2024 för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna.

Småbarnspedagogikens verksamhetsår 2023–2024 börjar 1.8.2023 och slutar 31.7.2024.

Skolan börjar torsdag 10.8.2023, höstterminen är 10.8.2023–22.12.2023.

  • höstlov 16.10.2023–20.10.2023 (vecka 42)
  • jullov 23.12.2023–7.1.2024

Vårterminen är 8.1.2024–1.6.2024.

  • sportlov 19.2.2024–23.2.2024 (vecka 8)
  • förskoleundervisningens sista arbetsdag är 31.5.2024
  • skolan slutar lördag 1.6.2024

Sommartid 1.6–31.7.2024 då situationen så tillåter har endast bestämda daghem jour – övriga verksamhetsställen är stängda under den tiden. Vid behov koncentreras verksamheten också under skolornas andra lovtider.

Beviljande av bidrag till kulturorganisationer

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade projektbidrag till lokala registrerade kulturorganisationer. Bidrag beviljades Bibliotekets vänner i Kyrkslätt rf, Kyrkslätts operaförening rf, Kirkkonummen Steel Band ry., Porkkalan laulu ry., Veikkolan viihdelaulajat ry. och Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry.

Kulturens hederspris delas inte ut år 2022

Grund för beviljande av kulturens hederspris är förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person och det kan beviljas en medlem i en i Kyrkslätt hemmahörande förening eller även en privatperson. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar separat utifrån de inkomna förslagen om tilldelande av priset till en eller flera personer antingen som pengar eller i form av en glasmedalj.

I år inkom inte ett enda förslag trots att ansökningstiden förlängdes, och därmed kan nämnden inte bevilja kulturens hederspris år 2022.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Kulturtjänsternas coronaprojektbidrag 2022, ansökningstid 30.9.2022 (delas inte ut)
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden