Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde tisdagen den 31 oktober och beslutade bland annat om arrangerande av en namntävling för det nya skolcentret som byggs i Gesterby och om tillsättande av en arbetsgrupp för ordnandet av namntävlingen. Nämnden beslutade också om kultur- och ungdomstjänsternas bidrag. Därtill beslutade nämnden om läs- och lovtiderna inom småbarnspedagogiken, förskoleverksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen läsåret 2024-2025 – efter sommarlovet börjar skolan torsdagen den 8 augusti 2024.

Vad ska Gesterbys nya skolcentrum heta?

Gesterbys nya skolcentrum (GWP) blir enligt tidtabellen färdigt att tas i bruk i början av år 2026. I skolcentret placeras årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu, årskurserna 1–9 i språkbadet och språkbadets förskola, årskurserna 1–9 och förskoleundervisningen i Winellska skolan samt Papinmäen koulu. Serviceproducent är YIT Suomi Oy och projektet genomförs enligt livscykelmodellen.

Projektet håller tidtabellen – hösten 2023 genomförs stomarbetena, och efter årsskiftet börjar fasadarbetena samt planeringen av lösa inventarier. Också skyltplaneringen inleds i början av år 2024 tillsammans med användarna. För skyltplaneringen ska skolcentrets namn vara fastställt före utgången av september 2024. Namnen på de skolor som finns i byggnaden kommer också att finnas på skyltarna.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade tillsätta en arbetsgrupp för namngivningen av det nya skolcentret. Arbetsgruppen ska ordna en idétävling om namnet och välja de tre bästa namnförslagen av vilka nämnden sedan utser en vinnare. Arbetsgruppen har rätt att modifiera namnförslagen till tävlingen. Eleverna i skolorna har möjlighet att rösta på sina favoriter bland toppkandidaterna.

Till arbetsgruppen kallas representanter för var och en av bildningsnämnderna samt för alla tre skolor i skolcentret. Till gruppen kallas dessutom en representant för ungdomsfullmäktige.

Kultur- och ungdomstjänsternas bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade kulturtjänsternas projektbidrag till följande registrerade föreningar: Integro ry, Kirkkonummen kamarikuoro ry, Kirkkonummen kirkkomusiikin tuki ry, Kirkkonummen oopperayhdistys ry, Lappböle Hornkapell rf, Veikkolan Kartanoteatteri ry, Veikkolan Viihdelaulajat ry och Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry.

Fördelningen av bidrag viktades på kulturverksamhet för barn och unga så att de föreningar som i huvudsak idkar kulturverksamhet för barn och unga får cirka 65 % av ansökan, den övriga lokala kulturverksamheten cirka 26 % av ansökan och bildningsverksamheten cirka 15 % av ansökan.

Ungdomstjänsternas projektbidrag beviljades Kyrkslätt Scouter r.f.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var

  • Bildnings- och fritidsnämndens förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2023
  • Läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken, förskoleverksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen läsåret 2024–2025
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden