Välj en sida

Betongen på Kyrkslättsvägens övergångsbro kommer att gjutas måndagen den 19 juni 2023. Arbetet kommer att ta cirka 20 timmar. Gjutningsarbetena kommer att orsaka olägenheter för trafiken på Kyrkslättvägen, Padissvängen, Munkkullavägen och Stationshörnet.

– Betongarbetena pågår måndag 19.6 kl. 3.30-22. Trafiken på Stationshörnet påverkas ungefär kl. 14-22.
– Trafiken på Kyrkslättsvägens bro löper under hela arbetet i två riktningar precis som för tillfället.
– Under arbetena kommer ca 110 betongbilar att köra på området.
– Trafiken styrs av trafikdirigerare. 
– På Padissvängen förekommer korta stopp i trafiken.
– På Stationshörnet och Munkkullavägen styrs fotgängare och cyklister.

Man blir tvungen att tvätta och väta brons gjutform t.o.m. måndag 19.6. Det rinner små mängder vatten genom sprickorna i formen ner under bron och på gång- och cykelvägen där. Detta kan tyvärr inte undvikas.

Vi beklagar de olägenheter som detta eventuellt förorsakar.

Mer information: Aino Maanselkä, tfn 041 7318291, aino.maanselka@kreate.fi