Välj en sida

Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster har sommaren 2022 fattat beslut om godkännande av gatuplanerna för Sarvviksportens område. Besvär anfördes över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Det anfördes åtta besvär över beslutet.

Helsingfors förvaltningsdomstol gav sitt beslut i ärendet 19.10.2023. Förvaltningsdomstolen beslutade att inte behandla 7 besvär och förkastade en besvärsskrift. Förvaltningsdomstolen har i sitt beslut på ett övergripande sätt behandlat besvärsrätten och vem som har rätt att överklaga besluten. Dessutom har domstolen bedömt fastighetens läge i relation till gatuplansområdet. Förvaltningsdomstolen har prövat besvären och har på grunderna ovan lämnat 7/8 besvär utan prövning. 

Förvaltningsdomstolen konstaterar att den skulle avgöra om gatuplanen baserar sig på den gällande detaljplanen i tillräcklig utsträckning och om den anpassar sig till omgivningen enligt detaljplanen.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att den med det överklagade beslutet godkända gatuplanen iakttar den gällande detaljplanen och även i övrigt anpassar sig till sin omgivning i enlighet med detaljplanen. Av den orsak förkastas 1/8 besvär.

Fortsatta besvär kan anföras över ärendet hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Du får mer information om beslutet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi