Välj en sida

Besvara kundenkäten efter ditt samtal. God och högklassig kundservice är viktigt

för oss. Vi samlar in kundrespons för att hjälpa oss förbättra och utveckla våra tjänster

och kundbelåtenheten.

Vi tackar för all respons.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8-16 på numret 040 8649 084.

Du kan lämna respons på underhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till det sakkunniga

för åtgärder.

Ytterliga information kunnossapito@kirkkonummi.fi