Välj en sida

Caruna och Kyrkslätts kommun har redan för sin del inlett beredskap ur riskhanteringsperspektiv. För att minska eventuella risker med elavbrott har Kyrkslätts kommun optimerat elförbrukningen i de fastigheter som ägs av kommunen. 

Kommunikation under planerat elavbrott

Stamnätsbolaget Fingrid beslutar om elavbrotten, och de regionala elverken beslutar om hur de genomförs. I praktiken ska elen dock brytas i hela kommundelar åt gången, och därmed omfattar de oundvikligen utöver hushåll också butiker, tjänster och industri. För enskilda kunder skulle elen vara borta två timmar i taget, varefter avbrottet övergår till ett annat område tills cykeln är full. Därefter börjar cykeln om från början.

Kommunen meddelar om på förhand kända elavbrott via medier och webbplatsen.

Rundradion sänder program också under elavbrott. Rundradion förmedlar myndigheternas meddelanden och informerar också på kanalen Radio Suomi (94,0 MHz). Också andra radiostationer informerar om avbrott i mån av möjlighet.

Oplanerade elavbrott och självständig beredskap

Finland är med tanke på sina väderförhållanden och sitt elnät ett land där man är van vid tidvisa elavbrott och människorna i huvudsak kan förbereda sig för dem. De senaste händelserna hos oss och ute i världen har förbättrat medborgarnas självständiga beredskap, och man känner bättre till anvisningen om till exempel 72 timmars beredskap (medborgarenkäten 4/2022, som beställts av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland).

Var och en av oss kan gå i självständig och förutseende beredskap. Mer information finns bland annat på webbplatsen www.72timmar.fi.

Utöver förutseende åtgärdsplaner har myndigheterna evakueringsplaner som kan tillämpas. Vid elavbrott samarbetar man intensivt med myndigheterna och andra aktörer.

I glesbygdsområden har man till exempel kommit överens om tillvägagångssätt vid elavbrott: med hjälp av byaföreningar och andra frivilliga aktörer kan man till exempel kontrollera i vilken situation de äldre som bor i området befinner sig och erbjuda dem hjälp.

Gör så här när eltillförseln avbryts

Stäng av hushållsmaskinerna

 • Det är bra att stänga av belysningen och elapparaterna i hemmet efter att elavbrottet börjat. De fungerar i alla fall inte under elavbrottet.
 • Lämna en lampa på för att signalera när elen kommer tillbaka.
 • Det viktigaste är att stänga av spisen, strykjärnet, mikrovågsugnen, kaffekokaren och tvättmaskinen. De kan orsaka eldsvåda om de är på när elen kommer tillbaka men ingen är hemma.
 • Stäng också av de elektriska värmeelementen.

När elen kommer tillbaka

 • Sätt på de elektriska värmeelementen i de olika rummen med en halvtimmes mellanrum. Så bryter en plötslig belastningstopp inte elen på nytt.
 • Värm upp bastun först därpå följande dag.
 • Laga mat i mikrovågsugn.
 • Vattentillförseln börjar inte nödvändigtvis så fort som elen kommer tillbaka. När vattnet börjar rinna kan det finnas grums i det. Låt vattnet rinna tills det blir klart.

Minneslista för eventuella elavbrott

Kontrollera i förväg följande saker ifall ett eventuellt elavbrott skulle inträffa:

Plötsliga elavbrott i högst 2 timmar

 • Finns det reservkraft på fastigheten eller kan man fortsätta verksamheten utan el?
 • Om det finns en reservgenerator på fastigheten, startar den automatiskt eller måste man vidta vissa åtgärder för att starta den?
 • Hamnar viktiga funktioner utanför reservkraften? Hur sköts i så fall funktionerna i fråga?
 • Hur har man förberett sig för urladdning av egna batterier till exempel i elektriska vårdapparater? (Även om den nominala batteritiden är 2 timmar eller mera kan batteriernas kapacitet minska när de blir äldre).
 • Hur har man förberett sig för att batterierna på telefonerna eller andra laddbara apparater tar slut?
 • Är det möjligt att använda reservströmkällor (Power Bank) för vissa apparater?
 • Finns det på fastigheten tillräckligt med batteridrivna eller fick- eller pannlampor med laddat batteri? Observera att nöd- och säkerhetsbelysningen på fastigheten vanligtvis slocknar inom en timme.
 • Finns det tillräckligt med nya batterier till batteridrivna reservlampor och andra anordningar?
 • Hur fungerar de elektriska låsen: blir de låsta eller olåsta?
 • Finns det tillräckligt med huvud- eller ruttnycklar på fastigheten?
 • Har man förberett sig för strömlös matförsörjning till exempel genom att lagra mat som kan ätas som sådan?
 • Återställs de elektriska vårdapparaterna, datatekniken och andra anordningar för användning som normalt efter ett elavbrott?
 • Om de inte återställs, finns det anvisningar om vilka åtgärder som ska vidtas?

Längre elavbrott och andra störningssituationer

 • Hur länge hålls fastigheten varm vid störningar i el- eller värmedistributionen?
 • Hur ser man till att de som befinner sig på fastigheten hålls varma om fastigheten kallnar?
 • Hur vädrar man vid behov tryggt på fastigheten?
 • Hur har man säkerställt matförsörjningen och tillgången till dricksvatten vid störningar?
 • Vad ska man göra åt djupfryst mat som tinar upp, hur tvättar man kläder eller hur sköter man andra liknande uppgifter?
 • Är räddningsplanen aktuell och är dess innehåll bekant för dem som arbetar på fastigheten?
 • Har man gett anvisningar för hur man skyddar sig inomhus och vilka åtgärder som ska vidtas vid allmän farosignal, inklusive hur man stoppar ventilationen?
 • Finns det tillgång till en batteridriven radio och tillräckligt med batterier?
 • Hur länge räcker de mediciner och de kritiska förnödenheter som behövs på enheten till utan kompletteringar?
 • Varifrån får man riktig information och hur bekämpar man rykten (personal, kunder)?
 • Finns de kontaktuppgifter som behövs tillgängliga också vid elavbrott, till exempel på papper?

 

Planera och förbered dig alltid själv enligt dina egna möjligheter!

Caruna, information om elavbrott https://caruna.fi/sv/elavbrott

Fingrid, information om elbrist https://www.fingrid.fi/sv/grid/information-om-elbrist/

Statsrådets publikation om beredskap (på finska)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161847/N%C3%A4in_varaudut_pitkiin_s%C3%A4hk%C3%B6katkoihin.pdf