Välj en sida

I Kantvikin päiväkoti har man under detta läsår arbetat med det underbara projektet Lapsi taiteessa.

Alla barn i daghemmet deltog i konstprojektet, och de fick vara med och bestämma om genomförandet av och målen för projektet. Utgångspunkten var mästerverk från den finländska bildkonstens guldålder.

”Tidsålderns verk är klassiker och våra nationalskatter. Det har varit fantastiskt att bekanta sig med dem tillsammans med barnen”, gläder sig daghemsföreståndaren Eija Renvall.

Målet för projektet har varit att väcka barnens intresse för och uppskattning av guldålderns konst – under våren har de levt sig in i verkens värld och själva skapat nytt.

Tidsresor från 1800-talet till nutid

Förskoleeleverna i gruppen Hattarat gjorde till exempel en tidsresa från 1800-talet till idag med hjälp av en medielek och modern teknologi – utan att glömma hantverk och guldramar. Arbetet började genom att man bekantade sig med guldålderns verk med barntema. Varje barn fick välja ett verk som tilltalar just barnet allra mest. Sedan fick barnen dyka in i sin målning med hjälp av ett green screen-program, det vill säga inta huvudpersonens roll och leva sig in i sitt verks huvudpersons värld. Var var hen, vad såg, kände och tänkte hen? Förutom att skapa konstverk gjorde barnen ljudinspelningar av sina tankar om det konstverk som de valt och lade dem bakom en QR-kod, och också dessa funderingar var en del av barnens konstutställning, som ordnades på daghemmet.

Man skapade konstverk också i samarbete mellan större och mindre barn. De mindre barnen har till exempel gjort imponerande ramar på äldre barns konstverk, och andra barn i daghemmen har varit fotografer. Man tänkte tillsammans ut bildvinklarna och bakgrunderna. Och hur kunde man modernisera verken från guldåldern? I barnens konst skymtar mobiltelefoner, Pokémonfigurer, elsparkcyklar och andra saker som är viktiga för dem.

Under året tränade man också emotionella färdigheter genom konst. Styrkekråkan var med och jobbade på. Styrkekråkan hjälper uppvisa barnens karaktärsstyrkor genom positiv pedagogik. Styrkekråkan ser det goda!

Genom samarbete

Personen som inspirerade och startade konstprojektet var Liisa Pihlajamäki, lärare inom småbarnspedagogik i Kantvikin päiväkoti, som redan gått i pension.

”Det känns mycket trevligt att vi kan göra saker tillsammans också med dessa härliga yrkeskunniga och goda arbetskamrater som redan lämnat arbetslivet. Ett stort tack till Liisa!”, tackar daghemsföreståndaren Renvall.

”Jag tycker att det också är fantastiskt att vi har kunnat möjliggöra barnets rätt till konst på ett fint sätt. Utställningen engagerade också barnen, familjerna och personalen i gemensamma aktiviteter. Det finns alltid många vägar till ett bra slutresultat, och personalen i Kantvikin päiväkoti har haft ett fint och mångsidigt sätt att genomföra vårt konstprojekt.”

Renvall berättar också att medielek starkt har varit en del av Kantvikin päiväkotis verksamhet redan i början av 2000-talet, då man gav barnen kameror. Nu sker fotografering med telefoner och pekplattor. Projektet Lapsi taiteessa påminde på nytt om att man verkligen kan ge barnet en apparat som fungerar som kamera. I slutresultatet syns då barnets synsätt och värld – det uppstår nya perspektiv. 

Förskoleelevernas vårutfärd till Ateneum

Efter daghemmets egen utställning åkte förskolegrupperna Hattarat och Nekut dessutom på en vårutfärd till Helsingfors och besökte Ateneum, där de fick se bekanta konstverk med egna ögon.

Lärare inom småbarnspedagogik Annamaija Sämpi berättar att Ateneum erbjöd förskoleeleverna ett underbart konstäventyr. Barnen hittade många bekanta målningar på museets väggar och funderade på livets stora frågor.

”Till min överraskning var barnen mest intresserade av konstnärers dödsorsaker, och man diskuterade helt på allvar bland annat deras levnadsvanor”, berättar hon.

Förskoleeleverna tittade förundrat förutom på guldålderns konst också på de höga byggnaderna i huvudstaden, gatumusikanter och turistgrupper. Och hade det roligt under tågresan.

Kantvikin päiväkoti – årets Grön Flagg-aktör

Utfärdsveckan avslutades med feststämning på Kantvikin päiväkoti, då hela gänget hissade den gröna flaggan. Kantvikin päiväkoti har valts till årets Grön Flagg-aktör och är det enda daghemmet i Finland som fått den utmärkelsen. De övriga belönade är Saunalahden yhtenäiskoulu i Esbo och Boxby skola i Sibbo. Årets Grön Flagg-aktörspris är en utmärkelse för ett särskilt exemplariskt fostringsarbete i hållbar utveckling.

Ett fantastiskt jobb och grattis, Kantvikin päiväkoti!