Välj en sida

På grund av överströmning vid Djupströms avloppspumpstation uppmanade man att undvika simning på Djupströms vinterbadplats tills kvaliteten på badvattnet är verifierad.

Enligt provet som togs på måndag 21.2.2022 är badvattnets kvalitet bra och simning är tillåtet.

Resultaten finns tillgängliga vid badplatsen, på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbplats (på finska) och på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Badvattnets kvalitet övervakas vid behov genom ytterligare provtagning.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Uppdatering 24.2.2022:

Enligt Kyrkslätts Vatten har det inte runnit ut avloppsvatten i Djupström, utan man lyckades rena terrängen från en mindre överströmning. Esboregionens miljö- och hälsoskydd uppmanade att som försiktighetsåtgärd undvika simning på vinterbadplatsen.

Kyrkslätts Vatten beklagar det inträffade.

Kyrkslätts vatten