Välj en sida

Badsäsongen på Kyrkslätts badstränder har kört i gång i början av juni och fortsätter till mitten av september. Strandbottnen har kontrollerats av dykare före säsongen började.

Du hittar var badstränderna finns i Kyrkslätt på adressen: https://kyrkslatt.fi/badstrander/

På Djupströms badstrand ordnas strandövervakning igen under skolornas sommarlov 1.6–7.8.2024. Strandövervakarna är på plats dagligen kl. 10–18. På kommunens andra badstränder ordnas ingen simövervakning sommaren 2024.

Rapporter över badvattenkvaliteten på alla badstränder i Kyrkslätt publiceras på Esboregionens miljö- och hälsoskydds sidor: https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/ymparistoterveys/kirkkonummen-uimarantavesitulokset.

Badstränderna finns också på www.ulkoliikunta.fi. Vattentemperaturen i Djupström och en ungefärlig uppskattning av läget gällande blågröna alger uppdateras på förmiddagarna då övervakningen börjar (direkt länk: https://ulkoliikunta.fi/sv/unit/65046-Djupstr%C3%B6ms%20badstrand).

Kom ihåg-lista för simturen:

 • Stanna hemma om du är sjuk!
 • Ta hand om din omgivning. Se till att skräpet sätts i sopkärlen eller ta det med dig.
 • Bekanta dig med badstrandens infotavla och följ anvisningarna för stranden. Strandövervakaren ger vid behov anvisningar på Djupströms badstrand under övervakningstiden. Kom ihåg att strandövervakaren inte är någon barnskötare.
 • Släpp aldrig ett litet barn ensamt till stranden. Se på när dina barn leker.
 • Det är förbjudet att hoppa i vattnet från bryggorna.
 • Simma tryggt:
  • Håll barnen i ditt sällskap på en armlängds avstånd från dig själv.
  • Simma i riktning med stranden, observera simområdet.
  • Simma med en kompis.

Källor: bearbetat bl.a. efter Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittos badstrandsetikett

Ordningsregler för badstränderna

 1. Följ trafikmärken. fordon, också cyklar ska parkeras på områden som reserverats för dem.
 2. Omklädningsrummen är bara för dem som använder badstranden.
 3. Personer med smittsamma sjukdomar eller smittsamma eksem får inte använda badstranden.
 4. Hundar och andra djur får inte tas med till området.
 5. Byktvätt och biltvätt samt användning av syntetiska tvättmedel är förbjudet på badstränderna.
 6. Båtar får inte förvaras på badstranden.
 7. Camping, uppgörande av öppen eld och fiske är förbjudet på badstranden.
 8. För avfall och skräp till platser som reserverats för dem.
 9. Det är förbjudet att inneha rusmedel eller uppträda berusad på badstrandens område. Rökning är förbjuden på badstranden och i omklädningsrummen.
 10. Undvik onödig vistelse klockan 22–7.
 11. Osaklig användning och förstörelse av utrustning som reserverats för badstränderna förbjuden.
 12. Person eller grupp som inte följer givna anvisningar kan avlägsnas från badstrandens område.
 13. Anmäl avsiktlig skadegörelse till ungdoms- och idrottstjänsterna eller polismyndigheten.
 14. Meddela om brister till adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi.