Välj en sida

Elever som avslutar grundskolan söker sig från och med 22.2. i den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet. I Porkkalan lukio är framtidslinjen nu för andra gången som ansökningsmål. Studerande på den avlägger en gymnasieexamen i normal omfattning, och i examen ingår studier i framtidsforskning, teknologikännedom och vetenskapskännedom.

Vad är framtidslinjen?

Koordinatorerna för framtidslinjen Eevi Myllylahti och Antti Lehtonen sammanfattar studierna inom linjen så här: ”På framtidslinjen kan studeranden sätta sig in i aktuella samhällsteman och teman inom vetenskaplig forskning. Studierna på linjen är kollektiva, och arbetslivs- och högskolesamarbetet öppnar mångsidiga kontakter utanför gymnasiet. Studerandena kan fördjupa sig i teman som intresserar dem, så som teknologi, klimatförändringen eller jämställdhet.”

En fartfylld start trots coronan

Hösten 2021 hölls invigningen av linjen. I samband med invigningen ordnades en Mervärdestävling. Där kom studerandena med idéer till olika möjligheter att utnyttja råvaror eller befintliga produkter i nya innovationer i cirkulärekonomisk anda. Vinnaren i Mervärdestävlingen var det team av studerande på framtidslinjen som skapade en vision om möjligheter att utnyttja blågröna alger. På andra plats kom den grupp som granskade olika sätt att producera optisk fiber av byggavfall.

Under det första halvåret har en del av studerandena på linjen också deltagit i SLUSH-evenemanget för unga, temadagen om artificiell intelligens vid Porkkalan lukio och Plan International-gruppen Nuoret teknologiavaikuttajat (Unga teknologipåverkare).

Enligt studerandena på linjen har det bästa med framtidslinjen hittills varit den kollektiva verksamheten, diskussionerna om aktuella teman och linjens egna studieavsnitt, av vilka Framtidskännedom och Teknologikännedom avläggs under det första läsåret.

Studerandena på framtidslinjen rekommenderar att man söker sig till linjen, eftersom den vidgar studerandenas vyer på framtidens värld. Enligt studerandena på linjen innehåller studierna på linjen trevligt funderande, och dessutom får man på linjen information om arbetslivet i framtiden och man får tillfälle att samarbeta med universitet. Samarbetspartner för framtidslinjen är Framtidsforskningscentralen vid Åbo universitet, och en del av dess anställda har bland annat deltagit i gruppens studieavsnitt som experter.

Skulle jag söka mig till framtidslinjen?

Man söker sig till framtidslinjen som separat ansökningsmål i den gemensamma ansökan. Ingenting förhindrar att niondeklassare söker både till allmänna linjen och till framtidslinjen i Porkkalan lukio. Antagningskriteriet för framtidslinjen är viktat medeltal i läsämnen, där man särskilt beaktar vitsorden i modersmål, engelska, matematik, fysik, geografi och samhällslära.

Enligt rektor Matti Autero har framtidslinjen fått en ordentlig start: ”Det är inspirerande att se hur självmant och nyfiket studerandena på framtidslinjen har börjat studera. Det har varit trevligt att följa hur modiga och lösningsorienterade studerandena förhåller sig såväl till sina egna studier som till framtiden i allmänhet!”

Framtidslinjen vid Porkkalan lukio är unik i Finland. Skulle du vilja få särskilda färdigheter för framtidens värld i samband med dina studier i gymnasiet? Sök dig till framtidslinjen!

I nyhetsbilden vinnarna i mervärdestävlingen, blågrönalgteamet med sitt vandringspris.