Välj en sida

Butiken Arska som säljer kartmaterial och byggnadsritningar upphör av orsaker som inte beror på kommunen 30.11.2022.

Kartmaterial för planeringsändamål kan köpas genom att göra en beställning på blanketten för numeriska kartmaterial som finns på kommunens sida https://www.kyrkslatt.fi/numeriska-kartmaterial

Byggnadsritningar kan köpas i butiken i Lupapiste https://kauppa.lupapiste.fi/

Kartor i pdf-format kan skrivas ut gratis i kommunens karttjänst https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/