Välj en sida

Det förberedande arbetet för ibruktagande av skidspåren har påbörjats och de fortsätter i enlighet med rådande väderförhållanden och resurser. Arbetet med skridskoplanerna påbörjas då en längre köldperiod gör frysning möjligt. Vi hoppas fortfarande på mer snö och köld, så att spåren och isarna kan betjäna kommuninvånarna. Se även på vår webbplats Ofta ställda frågor om skidspår och skridskoplaner.

Aktuell information om skidspår och skridskoplaner uppdateras i tjänsten ulkoliikunta.fi

Skidspåren används vintertid av skidåkare

Vi påminner om att skidspåren som iståndsätts och som är i användning reserveras vintertid endast för skidåkare. Skidsäsongen är kort och vi önskar att fotgängarna hittar nya rutter för sina promenader och att sämjan på idrottsplatserna bevaras. Ni beaktar väl också § 14 i ordningslagen enligt vilken ägaren eller innehavaren av en hund för bevarande av allmän ordning och säkerhet ska se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Därför ber vi alla motionärer att komma ihåg medmotionärerna och beakta den allmänna säkerheten, precis på samma sätt som i trafiken. Vi önskar att föräldrarna påminner barnen om säkerheten i snölekar och vilka platser man kan leka på. Det är förbjudet att åka pulka på och till skidspåren.

Med vintriga samarbetshälsningar

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster och underhållstjänster för samhällsteknik

nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi eller kunnossapito(a)kirkkonummi.fi