Välj en sida

Arbetena med att ta i bruk skidspåren har fortsatt och skidspår görs enligt rådande väderförhållanden och tillgängliga resurser. Aktuell information om skidspåren finns i tjänsten ulkoliikunta.fi. Se även på vår webbplats: Ofta ställda frågor om skidspår och skridskoplaner.

Skidspåren används vintertid av skidåkare

Vi påminner om att skidspåren som iståndsätts och som är i användning reserveras vintertid endast för skidåkare. Skidsäsongen är kort och vi önskar att fotgängarna hittar nya rutter för sina promenader och att sämjan på idrottsplatserna bevaras. Ni beaktar väl också § 14 i ordningslagen enligt vilken ägaren eller innehavaren av en hund för bevarande av allmän ordning och säkerhet ska se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Därför ber vi alla motionärer att komma ihåg medmotionärerna och beakta den allmänna säkerheten, precis på samma sätt som i trafiken. Vi önskar att föräldrarna påminner barnen om säkerheten i snölekar och vilka platser man kan leka på. Det är förbjudet att åka pulka på och till skidspåren.

Med vintriga samarbetshälsningar:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster,
nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi och samhällstekniska underhållstjänsterna, kunnossapito(a)kirkkonummi.fi