Välj en sida

Är du intresserad av metalletning? Delta i en kortkurs!

Metalletning har snabbt blivit vanligare som hobby, och tack vare detta har det också hittats fornlämningar som tidigare varit okända. I Kyrkslätts instituts program ingår nu också en nybörjarkurs i metalletning. Kursen är finskspråkig och består av två föreläsningskvällar i mars och en fältarbetsdag i april.

Föreläsare på kursen är arkeolog Tarja Knuutinen från Västra Nylands museum. På kurserna går man igenom anvisningar för ansvarsfull metalletning, så som lagstiftningen om användning av metalldetektorer, val av plats, hur man ska behandla fynden och hur man anmäler ett fynd. Föreläsningarna hålls i Jokirinteen koulu, och vid behov kan man också delta i föreläsningen på distans via Teams. Krav för deltagande i fältarbetsdagen är deltagande i föreläsningarna.

Fältarbetsdagen hålls på Ragvalds museiområde, på Eliasvillans gårdsområde. Under dagen får man en introduktion i användning av metalldetektorer samt identifiering och behandling av terrängfynd. Före fältarbetsdagen kan kursdeltagarna om de vill besöka utställningen om Porkala arrendetid 1944–56 i Eliasvillan.

Anmälan till kursen har börjat 25.1.2022. På grund av coronaläget finns det tills vidare bara 12 platser, men om läget lindras kan antalet platser ökas. Därför lönar det sig att också ställa sig i kö och anmäla sig till kursen.

https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=sv&search=030005