Välj en sida

Den regionala beredskapscentralverksamheten (AVAK) är ett av Kyrkslätts kommuns sätt att bereda sig inför störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden. I praktiken innebär detta att kommunen vid olika störningar i de normala förhållandena kan kalla frivilliga personer och föreningar som hjälper kommunen att genomföra serviceproduktion så ostört som möjligt. Dessutom producerar AVAK lokal information för kommunens egen ledningscentral för att bilda en situationsbild. De regionala beredskapscentralerna har verksamhet i kommuncentrum, Masaby och Veikkola.

Eftersom AVAK-verksamheten stöder kommunens egen verksamhet och är en del av den av kommunen ledda beredskapsplaneringen och -helheten, söker man utöver personer som är anställda av kommunen också andra frivilliga personer till de regionala beredskapscentralerna.

Frivilliga deltagare i beredskapsövningen 3.9.2022 

Det ordnas en hembygdsövning i Kyrkslätt det första veckoslutet i september 3–4.9.2022. I samband med hembygdsövningen ”Turvallinen Uusimaa 2022 – Säkerhet i Nyland 2022” ordnas utbildningar för instanser som hänför sig till den totala säkerheten i Finland och övningar i västra Nyland 29.8–8.9.2022. Utbildningarna och övningarna stöder medborgarnas, företagens, organisationernas och myndigheternas förmåga att svara på olika undantagssituationer som hotar säkerheten. Hembygdsövningen leds av Maanpuolustuskoulutuksen Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (ESMPP/MPK). Ytterligare information om utbildningarna och anmälningsinstruktionerna finns senare i sommar på adressen https://koulutuskalenteri.mpk.fi med sökordet ”Turvallinen Uusimaa 2022”.

I samband med hembygdsövningen ordnas också Kyrkslätts kommuns beredskapsövning 3.9.2022 i idrottshallen/skyddsrummet i centrum. Utöver kommunen deltar olika organisationsaktörer i beredskapsövningen för att med sin egen verksamhet stöda myndighetsuppgifterna. För att övningen ska lyckas behöver man frivilliga med att delta i rollen som ”vanliga kommuninvånare”, bl.a. under övningar som gäller strålningsmätning, första hjälpen, att söka skydd i skyddsrum och dylikt. Det behövs också stödpersoner till olika uppgifter, så som att styra trafiken, handleda personer och andra motsvarande uppgifter. Personerna utbildas till dessa uppgifter i samband med hembygdsövningen.

Du får ytterligare information om beredskapsplaneringen av projektarbetare Juha-Matti Koskinen. Om du blev intresserad av AVAK-verksamheten eller vill delta i Kyrkslätts kommuns beredskapsövning, ta kontakt med Juha-Matti och berätta vilken uppgift som intresserar dig!

 

Juha-Matti Koskinen, tfn 040 574 4897 och e-post: juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi